Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAZgłoś wypadek

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku podaj w formularzu wszelkie szczegóły dotyczące zdarzenia oraz dane kontaktowe. Pozwoli nam to, już przy pierwszym kontakcie z Państwem, udzielić informacji o szacowanej kwocie odszkodowania.