Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAOferta

Wyróżniamy dwa rodzaje szkody:

  • szkoda rzeczowa
  • szkoda na osobie

 

Szkoda rzeczowa jest to szkoda powstała wbrew woli poszkodowanego i obejmuje:

  • stratę rzeczywistą, jaką poniósł poszkodowany w mieniu np. na skutek uszkodzenia samochodu w wypadku komunikacyjnym
  • utratę korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, np. utracone zarobki w okresie przebywaniu na urlopie chorobowym po wypadku komunikacyjnym.

Biuro Prawne GLOBAL zajmuje się dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczyciela zarówno w zakresie straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może obejmować również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Nasza oferta obejmuje dochodzenie odszkodowań w następujących przypadkach.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY
(więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM (więcej)
ODSZKODOWANIE ZA INNE SZKODY OSOBOWE I MAJĄTKOWE (więcej)

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie, powierz sprawę profesjonalistom. Zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.