Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAOferta

Wyróżniamy dwa rodzaje szkody:

  • szkoda rzeczowa
  • szkoda na osobie

 

Szkoda rzeczowa jest to szkoda powstała wbrew woli poszkodowanego i obejmuje:

  • stratę rzeczywistą, jaką poniósł poszkodowany w mieniu np. na skutek uszkodzenia samochodu w wypadku komunikacyjnym
  • utratę korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, np. utracone zarobki w okresie przebywaniu na urlopie chorobowym po wypadku komunikacyjnym.

Biuro Prawne GLOBAL zajmuje się dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczyciela zarówno w zakresie straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może obejmować również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Nasza oferta obejmuje dochodzenie odszkodowań w następujących przypadkach.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY
(więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM (więcej)
ODSZKODOWANIE ZA INNE SZKODY OSOBOWE I MAJĄTKOWE (więcej)

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie, powierz sprawę profesjonalistom. Zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.