Opinie klientów

Sąsiad z trzeciego piętra podczas naszej nieobecności zalał nasze mieszkanie kupione na kredyt. Niestety, nie mieliśmy żadnych oszczędności, aby je móc wyremontować, co gorsza ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wydana został taka decyzja. BP GLOBAL pomogło nam zebrać odpowiednie dokumenty. Ubezpieczyciel musiał zmienić zdanie. Teraz już wiemy, że pracują tam doświadczeni prawnicy, bez nich na pewno by się nie udało.
Anna i Rafał Sz., małżeństwo od 2 lat, Kąty Wrocławskie

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAOferta

Wyróżniamy dwa rodzaje szkody:

  • szkoda rzeczowa
  • szkoda na osobie

 

Szkoda rzeczowa jest to szkoda powstała wbrew woli poszkodowanego i obejmuje:

  • stratę rzeczywistą, jaką poniósł poszkodowany w mieniu np. na skutek uszkodzenia samochodu w wypadku komunikacyjnym
  • utratę korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, np. utracone zarobki w okresie przebywaniu na urlopie chorobowym po wypadku komunikacyjnym.

Biuro Prawne GLOBAL zajmuje się dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczyciela zarówno w zakresie straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może obejmować również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Nasza oferta obejmuje dochodzenie odszkodowań w następujących przypadkach.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY
(więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ (więcej o odszkodowaniu)
ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM (więcej)
ODSZKODOWANIE ZA INNE SZKODY OSOBOWE I MAJĄTKOWE (więcej)

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie, powierz sprawę profesjonalistom. Zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.