Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracodawcę dochodzi do licznych wypadków przy pracy. Niewątpliwie to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia takich warunków pracy, aby pracownik mógł bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Zaniedbania w tym zakresie skutkują odpowiedzialnością odszkodowawczą. Warto przy tym pamiętać, iż odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy jest niezależne od rekompensaty wypłaconej przez ZUS.

 

 

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie, powierz sprawę profesjonalistom. Zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.