Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIA



ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Nasze drogi nie są bezpieczne, stąd też bardzo często dochodzi do wypadków komunikacyjnych.

Biuro Prawne GLOBAL, reprezentując osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, dąży do uzyskania jak najwyższego odszkodowania od ubezpieczyciela w celu całkowitego zrekompensowania poniesionych przez poszkodowanego strat materialnych. Nie mniej konsekwencją zdarzeń drogowych są nie tylko szkody majątkowe, ale także szkody osobowe, tj. złamania, stłuczenia oraz inne obrażenia, występujące zarówno u kierującego pojazdem, jak i pasażerów. Stąd też w trakcie leczenia pomagamy poszkodowanym zgromadzić potrzebną dokumentację medyczną niezbędną do wypłacenia jak najwyższego odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie, powierz sprawę profesjonalistom. Zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.