Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ RODZICÓW
Odszkodowanie za śmierć rodziców

Chociaż zdajemy sobie sprawę z kruchości ludzkiego życia, to jednak śmierć rodziców zawsze jest tragicznym i bolesnym doświadczeniem, z którym trudno sobie poradzić. Śmierć rodziców w szczególności uderza w najbliższą rodzinę, a szczególnie ? w dzieci. Jak sobie z tym poradzić? Jak żyć z tak olbrzymim poczuciem straty? Z biegiem czasu poza cierpieniem psychicznym, dochodzą różne problemy dnia codziennego, w tym także problemy finansowe. Jak sobie z nimi poradzić? Co zrobić, aby żyć dalej na przyzwoitym poziomie?

Pewnym rozwiązaniem jest odszkodowanie za śmierć rodziców. Należy się ono dziecku zmarłej osoby, które musi wykazać, że po śmierci rodzica lub rodziców znacznie pogorszyła się jego sytuacja życiowa. Czym jest owa sytuacja życiowa? Jest to pojęcie odnoszące się nie tylko do stanu zasobności portfela. Są to również zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które wpływają na sytuację materialną członków rodziny. Oznacza to zatem, że w przypadku gdy negatywne emocje wywołane przez śmierć rodziców (ojca czy matki), powodują choroby takie jak np. depresja, nerwica, przez co nie jesteśmy w stanie podjąć efektywnej pracy zawodowej, wtedy mówimy, że pogorszyły one aktualną sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego. Wtedy możemy się ubiegać o odszkodowanie za śmierć rodziców (bądź jednego z rodziców). Zastanawiacie się Państwo, ile ono wynosi? Najwyższe odnotowane odszkodowaniae wynosiło około miliona złotych! Zgodnie z art. 446 § 3 k.c., przy wyliczeniach należy brać pod uwagę zarówno okoliczności konkretnej sprawy, jak i ekonomiczną wartość odszkodowania. Wymaga się, aby wyrażało ono taką sumę finansową, aby była odczuwalna jako obiektywne przysporzenie pomocy (podstawą jest zasada domniemania faktycznego ? art. 231 k.p.c.).

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej - prosimy o kontakt z naszym prawnikiem, który bezpłatnie odpowie na Państwa pytania - tel.  791 005 903