Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OJCA
Odszkodowanie za śmierć ojca

Umiera ojciec. Często wciąż bywa tak, że to on jest jedynym żywicielem rodziny. Co zrobić, gdy odejdzie z tego świata? Najbliższa rodzina, z oczywistych względów, pogrążona jest w żałobie i zmaga się z dojmującym cierpieniem psychicznym. Jak podjąć dodatkową, efektywną pracę w takim stanie? Jak dalej radzić sobie z opłatami i rachunkami? Należy wiedzieć, że w takim przypadku przysługuje nam odszkodowanie za śmierć ojca. Jak się o nie ubiegać, komu zostanie przyznane?

O odszkodowanie za śmierć ojca może ubiegać się przede wszystkim najbliższa rodzina - dzieci i żona zmarłego. Muszą oni jednak udowodnić, że w wyniku śmierci ojca pogorszyła się ich sytuacja życiowa. Uwaga, co istotne ? mówiąc o sytuacji życiowej, nie mamy na myśli tylko i wyłącznie sytuacji finansowej. Jest to pojęcie bardziej ogólne. Są to bowiem również zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które przekładają się na sytuację materialną członków rodziny. Jeśli negatywne emocje ? ból, cierpienie ? wywołane przez śmierć ojca spowodowały chorobę i niemożność podjęcia aktywności zawodowej, można założyć, że pogorszyły one aktualną sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego i należy się rodzinie odszkodowanie za śmierć ojca. Jak wysokie można otrzymać odszkodowanie? Według art. 446 § 3 k.c., należy brać pod uwagę nie tylko okoliczności konkretnej sprawy, ale oprócz tego ekonomiczną wartość odszkodowania, które musi wyrażać taką sumę pieniężną, aby była odczuwalna jako prawdziwe z obiektywnego punktu widzenia przysporzenie pomocy (podstawą jest zasada domniemania faktycznego ? art. 231 k.p.c.). W praktyce jest to około kilkuset tysięcy złotych na każdego członka najbliższej rodziny.


Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej - prosimy o kontakt z naszym prawnikiem, który bezpłatnie odpowie na Państwa pytania - tel.  791 005 903