Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ MATKI
Odszkodowanie za śmierć matki

Życie nie składa się z samych przyjemnych chwil. W znanym filmie ?Forrest Gump? możemy usłyszeć, że ?śmierć jest częścią życia?. I chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy prędzej czy później odejdzie z tego świata, przy doświadczeniu śmierci innych osób pojawia się to samo ? cierpienie, ból psychiczny, lęk. Jak sobie poradzić, gdy umrze najbliższa osoba? A gdy umrze matka? Jak radzić sobie, nie tylko psychicznie, ale także z czysto materialnego punktu widzenia, gdy dotknie nas takie nieszczęście?

O ile z psychiczną częścią musimy poradzić sobie sami, przeżywając wszystkie etapy żałoby, o tyle z częścią finansową może pomóc Państwu Biuro Prawne GLOBAL. Możemy się bowiem ubiegać o odszkodowanie za śmierć matki. Jakie musimy spełniać warunki? Przede wszystkim ? co oczywiste ? musimy być dzieckiem zmarłej (należy jednak pamiętać, że również mąż osoby zmarłej ma prawo do odszkodowania). Należy dowieść, że w wyniku śmierci matki znacznie pogorszy się nasza sytuacja życiowa. Co możemy rozumieć pod tym określeniem? Otóż, co istotne, nie jest to tylko i wyłącznie sytuacja finansowa dziecka zmarłego rodzica (np. tylko matka pracowała i utrzymywała dom). Jest to pojęcie bardziej ogólne. Jako sytuację życiową możemy uznawać również zmiany w sferze dóbr niematerialnych, przekładające się na sytuację materialną członków rodziny po śmierci matki. Oznacza to po prostu, że jeśli wszelkie negatywne emocje ? ból, cierpienie, choroby jak na przykład depresja, wywołane przez śmierć matki powodują, że nie jesteśmy w stanie podjąć  aktywności zawodowej, mamy wówczas do czynienia z pogorszeniem aktualnej sytuacji życiowej osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego. Wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za śmierć matki. Zapewne zastanawiacie się Państwo, jak wysokie można otrzymać odszkodowanie? Historia pokazuje, że można otrzymać odszkodowanie za śmierć matki nawet do miliona złotych! Według art. 446 § 3 k.c., przy wyliczeniu odszkodowania należy brać pod uwagę zarówno okoliczności konkretnej sprawy, jak i ekonomiczną wartość odszkodowania, które musi wyrażać taką sumę pieniężną, aby była odczuwalna jako prawdziwe z obiektywnego punktu widzenia przysporzenie pomocy (podstawą jest zasada domniemania faktycznego ? art. 231 k.p.c.).

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej - prosimy o kontakt z naszym prawnikiem, który bezpłatnie odpowie na Państwa pytania - tel. 791 005 903