Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ MATKI
Odszkodowanie za śmierć matki

Życie nie składa się z samych przyjemnych chwil. W znanym filmie ?Forrest Gump? możemy usłyszeć, że ?śmierć jest częścią życia?. I chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy prędzej czy później odejdzie z tego świata, przy doświadczeniu śmierci innych osób pojawia się to samo ? cierpienie, ból psychiczny, lęk. Jak sobie poradzić, gdy umrze najbliższa osoba? A gdy umrze matka? Jak radzić sobie, nie tylko psychicznie, ale także z czysto materialnego punktu widzenia, gdy dotknie nas takie nieszczęście?

O ile z psychiczną częścią musimy poradzić sobie sami, przeżywając wszystkie etapy żałoby, o tyle z częścią finansową może pomóc Państwu Biuro Prawne GLOBAL. Możemy się bowiem ubiegać o odszkodowanie za śmierć matki. Jakie musimy spełniać warunki? Przede wszystkim ? co oczywiste ? musimy być dzieckiem zmarłej (należy jednak pamiętać, że również mąż osoby zmarłej ma prawo do odszkodowania). Należy dowieść, że w wyniku śmierci matki znacznie pogorszy się nasza sytuacja życiowa. Co możemy rozumieć pod tym określeniem? Otóż, co istotne, nie jest to tylko i wyłącznie sytuacja finansowa dziecka zmarłego rodzica (np. tylko matka pracowała i utrzymywała dom). Jest to pojęcie bardziej ogólne. Jako sytuację życiową możemy uznawać również zmiany w sferze dóbr niematerialnych, przekładające się na sytuację materialną członków rodziny po śmierci matki. Oznacza to po prostu, że jeśli wszelkie negatywne emocje ? ból, cierpienie, choroby jak na przykład depresja, wywołane przez śmierć matki powodują, że nie jesteśmy w stanie podjąć  aktywności zawodowej, mamy wówczas do czynienia z pogorszeniem aktualnej sytuacji życiowej osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego. Wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za śmierć matki. Zapewne zastanawiacie się Państwo, jak wysokie można otrzymać odszkodowanie? Historia pokazuje, że można otrzymać odszkodowanie za śmierć matki nawet do miliona złotych! Według art. 446 § 3 k.c., przy wyliczeniu odszkodowania należy brać pod uwagę zarówno okoliczności konkretnej sprawy, jak i ekonomiczną wartość odszkodowania, które musi wyrażać taką sumę pieniężną, aby była odczuwalna jako prawdziwe z obiektywnego punktu widzenia przysporzenie pomocy (podstawą jest zasada domniemania faktycznego ? art. 231 k.p.c.).

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej - prosimy o kontakt z naszym prawnikiem, który bezpłatnie odpowie na Państwa pytania - tel. 791 005 903