Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA INNE SZKODY OSOBOWE I MAJĄTKOWE

Pod pojęciem ?inne szkody osobowe i majątkowe? należy rozumieć każdą szkodę niebędącą następstwem wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, błędu medycznego czy też choroby zawodowej.

Niewątpliwie do tej kategorii zaliczane są wszelkiego typu wypadki, do których doszło m.in. w związku z nieodśnieżonymi chodnikami, uszkodzoną nawierzchnią jezdni, zalanie mieszkania. Należy pamiętać, iż w każdym tym przypadku nie doszłoby do powstania szkody, gdyby właściciel chodnika, jezdni wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków, tzn. utrzymywał je w takim stanie, aby nikomu nie zagrażały. Zaniedbania w tym zakresie skutkują odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie powierz sprawę profesjonalistom, zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.