Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA INNE SZKODY OSOBOWE I MAJĄTKOWE

Pod pojęciem ?inne szkody osobowe i majątkowe? należy rozumieć każdą szkodę niebędącą następstwem wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, błędu medycznego czy też choroby zawodowej.

Niewątpliwie do tej kategorii zaliczane są wszelkiego typu wypadki, do których doszło m.in. w związku z nieodśnieżonymi chodnikami, uszkodzoną nawierzchnią jezdni, zalanie mieszkania. Należy pamiętać, iż w każdym tym przypadku nie doszłoby do powstania szkody, gdyby właściciel chodnika, jezdni wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków, tzn. utrzymywał je w takim stanie, aby nikomu nie zagrażały. Zaniedbania w tym zakresie skutkują odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie powierz sprawę profesjonalistom, zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.