Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA CHOROBĘ ZAWODOWĄ

Na skutek szkodliwych warunków w miejscu zatrudnienia po wielu latach mogą pojawić się objawy choroby zawodowej. Niewątpliwie to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia takich warunków pracy, aby pracownik mógł bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Zaniedbania w tym zakresie skutkują odpowiedzialnością odszkodowawczą. Warto przy tym pamiętać, iż odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej jest niezależne od rekompensaty wypłaconej przez ZUS.

 

Jeżeli chcesz otrzymać wysokie odszkodowanie powierz sprawę profesjonalistom, zapewniamy naszym Klientom pomoc najlepszych lekarzy, psychologów, rehabilitantów. W celu zgłoszenia szkody kliknij TUTAJ lub ZADZWOŃ pod numer tel. 791 005 903.