Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAUdo

 

Doznany uraz Kwota
Złamanie kości udowej 5.000 ? 40.000 zł
Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny 40.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien 5.000 ? 20.000 zł
Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe 5.000 ? 30.000 zł
Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi 6.000 ? 70.000 zł
Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego 15.000 ? 70.000 zł
Utrata kończyny 50.000 ? 70.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.