Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAGłowa

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenie powłok czaszki 5.000 ? 25.000 zł
Ubytek w kościach czaszki 7.000 ? 25.000 zł
Porażenia i niedowłady 5.000 ? 100.000 zł
Padaczka 20.000 ? 100.000 zł
Zaburzenia neurologiczne 30.000 ? 100.000 zł
Zaburzenia mowy 20.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego 10.000 ? 20.000 zł
Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego 5.000 ? 15.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.