Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAGłowa

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenie powłok czaszki 5.000 ? 25.000 zł
Ubytek w kościach czaszki 7.000 ? 25.000 zł
Porażenia i niedowłady 5.000 ? 100.000 zł
Padaczka 20.000 ? 100.000 zł
Zaburzenia neurologiczne 30.000 ? 100.000 zł
Zaburzenia mowy 20.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego 10.000 ? 20.000 zł
Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego 5.000 ? 15.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.