Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIABiodro

 

Doznany uraz Kwota
Utrata kończyny dolnej 85.000 zł
Przykurczę i ograniczenia ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich 5.000 ? 25.000 zł
Zesztywnienie stawu biodrowego 20.000 ? 60.000 zł
Inne uszkodzenia stawu biodrowego 5.000 ? 65.000 zł
Przykurczę i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi 10.000 ? 100.000 zł

 

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.