Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIADłonie

 

Doznany uraz Kwota
Złamania i zwichnięcia kciuka 5.000 ? 20.000 zł
Utraty w obrębie kciuka 3.000 ? 30.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka 1.000 ? 30.000 zł
Utraty w obrębie palca wskazującego 3.000 ? 23.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz II kości śródręcza 1.000 ? 17.000 zł
Utrata całego paliczka lub części paliczka 1.000 ? 3.000 zł
Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza 8.000 ? 12.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i odpowiednich kości śródręcza 1.000 ? 7.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.