Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIADłonie

 

Doznany uraz Kwota
Złamania i zwichnięcia kciuka 5.000 ? 20.000 zł
Utraty w obrębie kciuka 3.000 ? 30.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka 1.000 ? 30.000 zł
Utraty w obrębie palca wskazującego 3.000 ? 23.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego oraz II kości śródręcza 1.000 ? 17.000 zł
Utrata całego paliczka lub części paliczka 1.000 ? 3.000 zł
Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza 8.000 ? 12.000 zł
Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i odpowiednich kości śródręcza 1.000 ? 7.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.