Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIABark

 

Doznany uraz Kwota
Przewlekłe zmiany stawu barkowego 5.000 ? 30.000 zł
Zastarzałe nie odprowadzone zwichnięcie stawu barkowego 15.000 ? 30.000 zł
Nawykowe zwichnięcia barku 20.000 ? 25.000 zł
Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości 20.000 ? 40.000 zł
Zesztywnienie stawu barkowego 15.000 ? 40.000 zł
Bliznowaty przykurcz stawu barkowego 5.000 ? 15.000 zł
Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi 5.000 ? 35.000 zł
Utrata kończyny w barku 70.000 ? 75.000 zł
Utrata kończyny wraz z łopatką 75.000 ? 80.000 zł

 

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.