Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAObojczyk

 

Doznany uraz Kwota
Wadliwe wygojone złamanie obojczyka 5.000 ? 25.000 zł
Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny 20.000 ? 25.000 zł
Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego 5.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych 10.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.