Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAObojczyk

 

Doznany uraz Kwota
Wadliwe wygojone złamanie obojczyka 5.000 ? 25.000 zł
Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny 20.000 ? 25.000 zł
Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego 5.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych 10.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.