Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAMiednica

 

Doznany uraz Kwota
Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego 10.000 ? 35.000 zł
Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno-lub wielomiejscowe 5.000 ? 45.000 zł
Złamanie dna panewki 10.000 ? 40.000 zł
Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) 5.000 ? 20.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.