Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAKręgosłup

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 15.000 ? 50.000 zł
Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym 15.000 ? 40.000 zł
Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych 3.000 ? 10.000 zł
Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego 13.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenia rdzenia kręgowego 10.000 ? 100.000 zł
Urazowe zespoły korzonkowe 5.000 ? 25.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.