Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAKręgosłup

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 15.000 ? 50.000 zł
Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym 15.000 ? 40.000 zł
Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych 3.000 ? 10.000 zł
Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego 13.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenia rdzenia kręgowego 10.000 ? 100.000 zł
Urazowe zespoły korzonkowe 5.000 ? 25.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.