Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAPalce stopy

 

Doznany uraz Kwota
Utrata paliczka paznokciowego palca 5.000 zł
Utrata całego palca 7.000 zł
Utrata palca wraz z kością śródstopia 10.000 ? 20.000 zł
Utrata palców II-V w części lub całości 2.000 zł
Utrata V palca wraz z kością śródstopia 5.000 ? 10.000 zł
Utrata palców II-IV z kością śródstopia 3.000 ? 5.000 zł
Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców 1.000 ? 5.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.