Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAStaw skokowy, stopa

 

Doznany uraz Kwota
Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych 1.000 ? 40.000 zł
Zesztywnienie stawu skokowego 10.000 ? 40.000 zł
Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi 5.000 ? 30.000 zł
Utrata kości piętowej lub skokowej 40.000 zł
Uszkodzenia kości stepu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi 5.000 ? 20.000 zł
Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem stopy 3.000 ? 20.000 zł
Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi 4.000 ? 30.000 zł
Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i zniekształcające 1.000 ? 15.000 zł
Utrata stopy w całości 50.000 zł
Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40.000 zł
Utrata stopy w stawie Lisfranka 35.000 zł
Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 20.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.