Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAKlatka piersiowa

 

Doznany uraz Kwota
Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej 10.000 ? 30.000 zł
Utrata gruczołu piersiowego w części lub w całości 10.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.) 10.000 ? 25.000 zł
Złamanie mostka ze zniekształceniami 10.000 zł
Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka 20.000 zł
Uszkodzenia płuc i opłucnej 10.000 ? 40.000 zł
Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc 40.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenie serca lub osierdzia 10.000 ? 90.000 zł
Przepukliny przeponowe 20.000 ? 40.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.