Opinie klientów

Sąsiad z trzeciego piętra podczas naszej nieobecności zalał nasze mieszkanie kupione na kredyt. Niestety, nie mieliśmy żadnych oszczędności, aby je móc wyremontować, co gorsza ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wydana został taka decyzja. BP GLOBAL pomogło nam zebrać odpowiednie dokumenty. Ubezpieczyciel musiał zmienić zdanie. Teraz już wiemy, że pracują tam doświadczeni prawnicy, bez nich na pewno by się nie udało.
Anna i Rafał Sz., małżeństwo od 2 lat, Kąty Wrocławskie

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAKlatka piersiowa

 

Doznany uraz Kwota
Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej 10.000 ? 30.000 zł
Utrata gruczołu piersiowego w części lub w całości 10.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.) 10.000 ? 25.000 zł
Złamanie mostka ze zniekształceniami 10.000 zł
Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka 20.000 zł
Uszkodzenia płuc i opłucnej 10.000 ? 40.000 zł
Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc 40.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenie serca lub osierdzia 10.000 ? 90.000 zł
Przepukliny przeponowe 20.000 ? 40.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.