Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAKlatka piersiowa

 

Doznany uraz Kwota
Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej 10.000 ? 30.000 zł
Utrata gruczołu piersiowego w części lub w całości 10.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.) 10.000 ? 25.000 zł
Złamanie mostka ze zniekształceniami 10.000 zł
Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka 20.000 zł
Uszkodzenia płuc i opłucnej 10.000 ? 40.000 zł
Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc 40.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenie serca lub osierdzia 10.000 ? 90.000 zł
Przepukliny przeponowe 20.000 ? 40.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.