Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIASzyja, krtań, przełyk

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji 5.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej 10.000 ? 30.000 zł
Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej 35.000 ? 60.000 złł
Uszkodzenie tchawicy 20.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie przełyku 10.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenia tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi z ograniczeniem ruchomości szyi 10.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.