Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIASzyja, krtań, przełyk

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji 5.000 ? 25.000 zł
Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej 10.000 ? 30.000 zł
Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej 35.000 ? 60.000 złł
Uszkodzenie tchawicy 20.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie przełyku 10.000 ? 80.000 zł
Uszkodzenia tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi z ograniczeniem ruchomości szyi 10.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.