Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIASłuch

 

Doznany uraz Kwota
Urazy małżowiny usznej 5.000 ? 25.000 zł
Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 5.000 ? 50.000 zł
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 5.000 ? 20.000 zł
Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu 5.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie ucha wewnętrznego 5.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej 25.000 ? 60.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.