Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIASłuch

 

Doznany uraz Kwota
Urazy małżowiny usznej 5.000 ? 25.000 zł
Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 5.000 ? 50.000 zł
Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego 5.000 ? 20.000 zł
Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu 5.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie ucha wewnętrznego 5.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej 25.000 ? 60.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.