Opinie klientów

W 2009 roku miałem kolizję samochodową. Ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Myślałem, że wszelkie naprawy samochodu będę musiał pokryć z własnej kieszeni. Biuro Prawne GLOBAL nie tylko wywalczyło dla mnie odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także zwrot kosztów leczenia i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poleciłem ich już dwóm moim znajomym. Trzeba przyznać - są profesjonalistami.
Andrzej M., lat 36, inżynier, Wrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAWzrok

 

Doznany uraz Kwota
Porażenie nastawności (akomodacji) 15.000 ? 30.000 zł
Uszkodzenia gałki ocznej 3.000 ? 100.000 zł
Połowicze niedowidzenia 10.000 ? 60.000 zł
Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej 25.000 ? 40.000 zł
Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej 15.000 ? 30.000 zł
Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) 10.000 ? 15.000 zł
Odwarstwienie siatkówki jednego oka 3.000 ? 100.000
Jaskra 3.000 ? 100.000 zł
Wytrzeszcz tętniący 50.000 ? 100.000 zł
Zaćma urazowa 3.000 zł ? 100.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.