Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAWzrok

 

Doznany uraz Kwota
Porażenie nastawności (akomodacji) 15.000 ? 30.000 zł
Uszkodzenia gałki ocznej 3.000 ? 100.000 zł
Połowicze niedowidzenia 10.000 ? 60.000 zł
Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej 25.000 ? 40.000 zł
Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej 15.000 ? 30.000 zł
Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) 10.000 ? 15.000 zł
Odwarstwienie siatkówki jednego oka 3.000 ? 100.000
Jaskra 3.000 ? 100.000 zł
Wytrzeszcz tętniący 50.000 ? 100.000 zł
Zaćma urazowa 3.000 zł ? 100.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.