Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIATwarz

 

Doznany uraz Kwota
Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki) 1.000 ? 60.000 zł
Uszkodzenia nosa 1.000 ? 30.000 zł
Utrata zębów (za każdy ząb) 1.000 zł
Utrata części szczęki lub żuchwy 40.000 ? 50.000 zł
Złamania szczęki i/lub żuchwy 1.000 ? 10.000 zł
Ubytek podniebienia 10.000 ? 40.000 zł
Ubytki języka 3.000 ? 50.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.