Opinie klientów

Sąsiad z trzeciego piętra podczas naszej nieobecności zalał nasze mieszkanie kupione na kredyt. Niestety, nie mieliśmy żadnych oszczędności, aby je móc wyremontować, co gorsza ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wydana został taka decyzja. BP GLOBAL pomogło nam zebrać odpowiednie dokumenty. Ubezpieczyciel musiał zmienić zdanie. Teraz już wiemy, że pracują tam doświadczeni prawnicy, bez nich na pewno by się nie udało.
Anna i Rafał Sz., małżeństwo od 2 lat, Kąty Wrocławskie

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ DZIECKA
Odszkodowanie za śmierć dziecka

Śmierć dziecka jest dla rodziców tragicznym i traumatycznym zdarzeniem. Rodzice, którzy przez lata opiekują się dzieckiem, wychowują je, dbają o nie, nagle muszą poradzić sobie z jego stratą. Bez względu na wiek dziecka rodzicom przysługuje odszkodowanie za poniesione straty moralne. Poza tym, jeśli dziecko było już dorosłe i stanowiło źródło utrzymania dla rodziców, rodzicom należy się odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej.

Odzyskiwanie odszkodowania za śmierć dziecka można rozpocząć po tym, jak ustalony zostanie winny temu zdarzeniu. W przypadku śmierci, która nastąpiła w miejscu pracy, winnym najczęściej jest pracodawca. Śmierć dziecka może także nastąpić wskutek błędu medycznego. Wówczas należy skierować swoje roszczenia do szpitala, w którym personel medyczny nie dopełnił swoich obowiązków w należyty sposób. Dodatkowo należy dodać, że śmierć dziecka może nastąpić wskutek wypadku komunikacyjnego. Sytuacji tego typu jest wiele. Aby odzyskiwanie odszkodowania było skuteczne, najlepiej skierować się do profesjonalnej firmy, która oferuje tego typu usługi. Jak już zostało wspomniane na wstępie odszkodowanie za poniesione straty moralne przysługuje rodzicom za śmierć dziecka, bez względu na jego wiek. Również wskutek poronienia, albo urodzenia martwego dziecka rodzicom należy się odszkodowanie.

W zależności od okoliczności, odszkodowanie może przybrać charakter jednorazowej wypłaty środków finansowych, albo regularnej wypłaty odszkodowania w formie renty. Ta druga opcja jest wykorzystywana wówczas, gdy dziecko było źródłem utrzymania rodziców i jego śmierć spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Sąd przyzna odszkodowanie po zbadaniu sytuacji materialnej rodziców, którzy ubiegają się o odszkodowanie. Dokona porównania sytuacji materialnej rodziców sprzed śmierci dziecka i po. Gdy dojdzie do wniosku, że rzeczywiście uległa pogorszeniu, odszkodowanie zostanie przyznane. Jeśli zmarły był jedyną osobą utrzymującą rodziców, to nie powinno być problemów z uzyskaniem odszkodowania. W przypadku przyznawania odszkodowania za ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby, sąd bierze pod uwagę wiek pokrzywdzonych, a także rozmiar i czas trwania jego cierpień po utracie dziecka.