Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAPrzedramię

 

Doznany uraz Kwota
Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia 5.000 ? 25.000 zł
Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia 3.000 ? 35.000 zł
Staw rzekomy kości promieniowej 25.000 ? 30.000 zł
Staw rzekomy kości łokciowej 15.000 ? 20.000 zł
Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia: 35.000 ? 40.000 zł
Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych 10.000 ? 65.000 zł
Utrata kończyny w obrębie przedramienia 55.000 ? 65.000 zł
Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego 50.000 ? 55.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.