Opinie klientów

Od 10 lat opłacałam dodatkowe ubezpieczenie. Kiedy złamałam nogę ubezpieczyciel wypłacił mi tylko 3.000 zł. Wypłacone odszkodowanie wydawało mi się nieadekwatne do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie. Miałam rację. Dzięki pomocy Biura Prawnego GLOBAL otrzymałam dodatkowo 12.000 zł. Jestem im bardzo wdzięczna.
Joanna W., lat 46, nauczyciel, Inowrocław

NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE

NASZE DZIAŁANIA

WYPŁATA ODSZKODOWANIAStaw skokowy, stopa

 

Doznany uraz Kwota
Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych 1.000 ? 40.000 zł
Zesztywnienie stawu skokowego 10.000 ? 40.000 zł
Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi 5.000 ? 30.000 zł
Utrata kości piętowej lub skokowej 40.000 zł
Uszkodzenia kości stepu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi 5.000 ? 20.000 zł
Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem stopy 3.000 ? 20.000 zł
Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi 4.000 ? 30.000 zł
Inne uszkodzenia stopy pozostawiające zmiany bliznowate i zniekształcające 1.000 ? 15.000 zł
Utrata stopy w całości 50.000 zł
Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40.000 zł
Utrata stopy w stawie Lisfranka 35.000 zł
Utrata stopy w obrębie kości śródstopia 20.000 ? 30.000 zł

Podane kwoty odszkodowania mają jedynie charakter przykładowy. Dopiero przeanalizowanie konkretnej
sprawy pozwoli nam ustalić rzeczywistą wysokość odszkodowania.